Cofa maakt de circulaire economie waar in de praktijk.

ONTDEKKEN, ONTWIKKELEN, OPERATIONALISEREN.


• Een economie waarin geen grondstoffen verloren gaan en geen afval ontstaat.
• Waarin producten zodanig worden ontworpen dat grondstoffen of componenten beschikbaar blijven voor een volgende gebruiksfase, zonder schadelijke effecten naar mens en milieu.
• Gebruikte werkkleding, veiligheidsschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen worden verzameld op rolcontainers.
• Logo’s zullen niet opnieuw in de markt verschijnen.
• Cofa betrekt hierbij ook mensen met een arbeidsbeperking.
• Producten dienen schoon ingeleverd te worden.
• Ze worden via component of grondstof weer omgezet naar product.
• Onder label van Pour worden eigen producten uit herwonnen grondstoffen en componenten op de markt gebracht.
• Alle producten worden voorzien van een C_passport en opgenomen in C_bank.
• Indien gewenst zijn ook producten van Pour met een eigen co-branding voor klant, voor medewerkers of relaties beschikbaar.
• Het is mogelijk eigen rapportages te ontvangen met daarop verwerkte producten (gewicht), aantal uren mensen met arbeidsbeperking, next use toepassingen, CO2 en eventuele andere effecten.

• http://www.pourproduct.com/